Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

Перелік документації:
I. Загальна нормативно-правова база

     1. Конституція України
    2. Закон України Про освіту
    3. Закон України Про загальну середню освіту
    4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти
    5. Національна доктрина розвитку освіти
    6. Державна програма Вчитель
    7. Конвенція про права дитини
    8. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
    9. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

 

ІІ. Документація кабінету
    1.Лещук І. М. Кабінет інформатики — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 205 с.

2.Книга вчителя інформатики: Довідково-методичне видання  / Упоряд. Н. С. Прокопенко; Т. Г. Проценко.— Харків: Торсінг плюс, 2006.— 272 с.
  Видання містить чинні нормативно-правові акти вищих органів влади України, Міністерства освіти і науки України у сфері загальної середньої освіти, що регулюють впровадження державних стандартів освіти; методичне забезпечення; оформлення документів про освіту; організацію навчально-виховного процесу; атестацію педагогічних працівників тощо. Для вчителів інформатики, студентів педагогічних навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, науково-педагогічних працівників, широкого загалу громадян, які цікавляться питаннями нормативно-правового регулювання середньої освіти в Україні.

3. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
    4. Положення про кабінет інформатики
    5. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики
    6. Правила використання комп'ютерних програм
    5. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики
    6. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

 

1. Лист МОН від 17.07.2013 № 1/9-497 "Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів"

 

2. Положення про порядок проведення навчання з охорони праці.

 

3. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

 

4. ДСанПіН 5.5.6.009-98   "Про влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах. Державні санітарні правила та норми".

5. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять.