Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Зачепилівської селищної ради

Зачепилівського району Харківської області

(протокол № ___

від _____________ 2020 р.

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Зачепилівської селищної ради

Зачепилівського району Харківської області

_________________ Ю, БУЛАНОВ

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Зачепилівської селищної ради

Зачепилівського району Харківської області

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (частина третя статті 41) «система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти».

Запропоновані Законом складові фактично утворюють чотири напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу:

1 - освітнє середовище;

2 - система оцінювання здобувачів освіти;

3 - педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти;

4 - управлінські процеси.

 

Абетка I

Абетка II

Абетка III

Абетка IV

 

Натисніть для завантаженняПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Харківської області